MISIR KÖK KURDU

Türkçe ismi  : Mısır kök kurdu
Bilimsel ismi : Diabrotica spp. (Coleoptera: Chrysomelidae)
İngilizce ismi : Corn Rootworm
Kaynak   : 
http://www.ento.vt.edu/Research/SustAg/Olson.html

Görüşlerimiz : Ülkemizde, ekonomik önemi olan yakın türler üzerinde araştırma yapılması ve talimatlarının hazırlanması uygun olacaktır.
Not : Bu zararlı ve yakın türler için, Fosforlu Sarı Yapışkan Tuzak isteyiniz.