TÜTÜN TRİPSİ

Türkçe ismi  : Tütün Tripsi
Bilimsel ismi :  Thrips tabaci. (Thysonoptera. Thripidae) 
İngilizce ismi  : Onion thrips, thrips, thunderflies
Konukçuları  : Aralarında yabancı otlarında bulunduğu, yüzlerce bitki üzerinde beslenirler. Bu
b itkiler arasında tütün, soya, soğan, pamuk, asma, yonca, domates, patates, fasulye ve süs
bitkileri başta gelir.

Kaynak  :
http://attra.ncat.org/attra-pub/thrips.html#alternatives 
http://www.tomagro.nl/_vti_bin/shtml.dll/search.htm  
http://www.tomagro.nl/sticky_trap_guidelines.htm  
http://www.nysaes.cornell.edu/ent/hortcrops/english/thrips.html#control   Pamukta çiçek thripsi ( Frankliniella intonsa Tryb. (Thysonoptera.Thripidae) : Sarı ve özellikle mavi yapışkan tuzakların thrips mücadelesinde yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz. Pamuk çiçek thripsine karşı yapışkan tuzak yakalamaları ile zarar arasındaki ilişkinin araştırılması uygun olacaktır. Bu zararlı ile mücadelede yapışkan tuzakların en azından monitör olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz.