BİBER GALSİNEĞİ

Türkçe ismi    : Biber galsineği
Bilimsel ismi  :  Asphondylia capsici (Diptera, Cecidomyiidae)
İngilizce ismi :
Konukçuları : Yalnız biber de zarar yapar
Kaynak :
Görüşlerimiz :