PİRİNÇ BİTİ

Türkçe ismi   :  Pirinç Biti
Bilimsel ismi  : Sitophilus oryzae L., Col. Curculionidae
İngilizce ismi  : Rice Weevil
Konukçuları  :  Mısır başta olmak üzere, tüm hububat çeşitleri.