MISIR BİTİ

Türkçe ismi   :  Mısır biti
Bilimsel ismi  : Sitophilus zeamais, Col., Curculionidae
İngilizce ismi :  Maize weevil
Konukçuları  :  Mısır başta olmak üzere, tüm hububat çeşitleri.
Kaynak  :