TÜTÜN GÜVESİ

Türkçe ismi   :  Tütün güvesi , üzüm güvesi olarak değiştirelim.
Bilimsel ismi   : Ephestia (Cadra) elutella Hbn Lep., Phycitidae
İngilizce ismi  :  Tobacco Moth, Cocoa Moth
Konukçuları   :  Kuru tütün, meyve, hububat, un, makarna, baharat