EKİN KAMBUR BİTİ

Türkçe ismi   : Ekin Kambur Biti
Bilimsel ismi  : Rhizopertha dominica F.,Col.,Bostrychidae
İngilizce ismi  : Lesser grain borer
Konukçuları  : Tüm hububat çeşitleri.