DEĞİRMEN GÜVESİ, UN KURDU

Türkçe ismi   :  Değirmen güvesi, Un Kurdu
Bilimsel ismi  :  Tenebrio molitor L., Col.,Tenebrionidae
İngilizce ismi  :  the Yellow Mealworm Beetle
Konukçuları   :  Hububat kırması, un, undan üretilen makarna, bisküvi vb. gıdalarda, kepekte,
çorbalık gıdalarda, nişasta ve bazı yağlı tohumlarda.