ARPA GÜVESİ

Türkçe ismi    : Arpa Güvesi
Bilimsel ismi   : Sitotroga cerealella Oliv., Col.,Gelechiidae
İngilizce ismi  :  the Angoumois grain moth
Konukçuları   :  Mısır başta olmak üzere, tüm hububat çeşitleri.