UN GÜVESİ

Türkçe ismi    :  Un Güvesi
Bilimsel ismi   :  Pyralis farinalis L., Lep.,Pyralidae
İngilizce ismi  :   Meal Moth
Konukçuları   :   Un ve mamulleri, hububat, bazı kuru meyveler, kuru sebze, kakao, baharat vb.