DOGUM MEYVE GÜVESİ

Türkçe ismi   : Dogu meyve güvesi
Bilimsel ismi  : Cydia molesta (Busck)
Grapholitha molesta, Laspeyresia molesta
İngilizce ismi :Oriental peach moth ,  Oriental fruit moth
Konukçuları  : Ana konukçusu şeftalidir, ayrıca, ayva, muşmula, armut, ve elmada da konukçuları arasındadır. Kiraz ve vişne sürgünlerinde de zarar yaparlar.

 

KAPAR ® Dogu Meyve Güvesi (DMG) Feromon Tuzağı
T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 29.06.2006
Tarih ve 5561 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.