KİRAZ SİNEĞİ

Türkçe ismi   : Kiraz Sineği
Bilimsel ismi  :Rhagoletis cerasi L. (Dip.Tephritidae )
İngilizce ismi :European cherry fruit fly
Konukçuları  :  Kiraz ,vişne

Kaynak :  Zirai Mücadele Teknik Talimatı

KAPAR ® Kiraz Sineği ( KS ) Tuzağı
T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 31.03.2005
Tarih ve 29 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.

 

    

   

KİRAZ SİNEĞİ SAVAŞIMINDA
KAPAR® Kiraz sineği TUZAKLARI

Kiraz Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatına Bakınız