UN AKARI

Türkçe ismi    :   Un Akarı
Bilimsel ismi   :  Acarus siro L., Acarina, Bruchidae
İngilizce ismi  :   dust mites, storage mites, Grain Mite
Konukçuları   :   Hububat, un ve undan üretilen maddeler.