KİRAZ ve VİŞNE BAHÇELERİNDE BİYOTEKNİK MÜCADELE 

* Organik Tarım ve İyi Tarım (EUREPGAP ) Uygulamalarında Zararlı Böceklerle, zehirli madde içermeyen,  Biyoteknik  Mücadele yöntemleri ile mücadele edebiliriz.
* Kimyasal mücadele yapmak isteyen üreticiler, ilaçlamalarını doğru zamanda yapabilmek için,  tuzaklarımızı monitör amaçlı olarak kullanabilirler.
* Tuzaklarımız hakkında geniş bilgi içim konu başlıklarına tıklayınız.Teknik bilgi için danışınız.

Çiçek (Bakla) zınnı (Epicometis (Tropinota) hirta. Coleoptera ; Scarabaeidae)

Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L. Dip.Tephritidae )

Yaprakbükenler ( Archips spp. ( Lep. Tortricidae)

Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus (Col. : Scolytidae )

KİRAZ ENTEGRE MÜCADELE TEKNİK TALİMATI

http://www.tagem.gov.tr/YAYINLAR/kiraz/icindekiler.htm