ORMAN VE MEYVA BAHÇELERİNDE YAZICI BÖCEK MÜCADELESİNDE
KAPAR® YAZICI BÖCEK TUZAKLARI


BUNUN İÇİN ;

ALKOL TUZAKLARINI ;
  POPULASYON YOĞUNLUĞUNA BAĞLI OLARAK
1 ADET / DEKAR  YOĞUNLUKTA KULLANINIZ.
MEYVE VE ORMAN AĞAÇLARINDA ÖNEMLİ ZARARLAR YAPAN KABUK BÖCEKLERİ MÜCADELESİNDE  KÜLTÜREL, BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE YÖNTEMLERİNİ KULLANINIZ
EKONOMİK ÖNEME SAHİP YAZICI BÖCEKLER


“ KAPAR ® Yazıcı Böcek ( YB) Tuzağı
T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
26.07.2007 Tarih ve 6077 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.”