TURUNÇGİL  BAHÇELERİNDE BİYOTEKNİK MÜCADELE

Organik Tarım ve İyi Tarım (EUREPGAP ) Uygulamalarında Zararlı Böceklerle, zehirli madde içermeyen,  Biyoteknik  Mücadele yöntemleri ile mücadele edebiliriz.
* Kimyasal mücadele yapmak isteyen üreticiler, ilaçlamalarını doğru zamanda yapabilmek için,  tuzaklarımızı monitör amaçlı olarak kullanabilirler.
* Tuzaklarımız hakkında geniş bilgi içim konu başlıklarına tıklayınız. Teknik bilgi için danışınız.

Limon Çiçek Güvesi (Prays citri , Lep. Yponomeutidae )
Turunçgil galeri güvesi Phyllocnictis citrella (Lep. , Gracillariidae,)
Turinçgil yaprak biti (Texoptera aurantii )
Akdeniz Meyve Sineği ( Ceratitis capitata Wied. Dip. Tephritidae )


Sarı Yapışkan Tuzaklar ı inceleyiniz ;  Sarı yapışkan tuzaklarla kontrol edilebilen zararlıları görmek için TIKLAYINIZ