ORMAN VE MEYVE BAHÇELERİNDE KULLANILAN BAŞLICA TUZAK TİPLERİ

Ağaçlara önemli zararlar veren böceklerle, zehirli madde içermeyen biyoteknik yöntemlerle mücadele edebiliriz. Bu amaçla geliştirilmiş, feromon tuzakları, renk
tuzakları, besi tuzakları vb. ın kombinasyonlarından oluşan pek çok tuzak sistemi vardır.

Önce zararlıyı tanıyınız, teşhis ettiriniz. Geniş bilgi için konu başlıklarına tıklayınız.

  
     “ KAPAR ® Yazıcı Böcek ( YB) Tuzağı
T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
26.07.2007 Tarih ve 6077 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.”
          

TÜRKİYE DE MEYVE VE ORMAN AĞAÇLARINDA ZARAR YAPAN BAŞLICA YAZICIBÖCEKLER , KABUKBÖCEKLERİ (Coeoptera.: Scolytidae (Ipidae) ) TÜRLERİ
12 dişli çam kabuk böceği (Ips sexdentatus) çam, köknar, ladin, larix ağaçlarında.
8 dişli çam kabuk böceği (Ips typographus) çam, köknar,ladin,sedir ağaçlarında.
Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus) çam,köknar,ladin,sedir ağaçlarında.
Büyük köknar kabuk böceği (Pityokteines (ıps) curvidens) çam,köknar,ladin,sedir ağaçlarında.
Büyük orman bahçıvanı (Tomicus piniperda) çam,köknar,ladin,sedir ağaçlarında.
Badem yazıcıböceği, Badem kabukböceği (Scolytus amygdali) badem ağaçlarında.
Elma yazıcıböceği, yazıcıböcek (Scolytus mali) elma ağaçlarında.
Meyve yazıcıböceği, Küçük yazıcıböcek, Meyve kabukkurdu, Erik yazıcıböceği, kabuk yazıcıböceği (Scolytus rugulosus Ratz.) meyva ağaçlarında.
Zeytin yazıcıböceği (Hylesinus oleiperda F., Phloeotribus oleae F.) zeytin ağaçlarında.
İncir yazıcıböceği (Hypoborus ficus) incir ağaçlarında.
Dalkıran (Anisandrus (Xyleborus) dispar F.) fındık ağaçlarında.
Gürgen kabukböceği (Scolytus carpini) Gürgen ağaçlarında.
Meşe kabukböceği (Scolytus intricatus) Meşe ağaçlarında
Karaağaç büyük kabukböceği, yazıcıböcek (Scolytus scolytus F) Karaağaçlarda çok önemli zararlar yapar.
Fidan Dip Kurtları (Capnodis cariosa (Coleoptera : Buprestidae)) meyve ve orman ağaçlarında.

KAPAR® TUZAKLARINI KULLANINIZ.