KAPAR ® SARI YAPIŞKAN TUZAKLARIN KULLANILDIĞI
ÖNEMLİ ZARARLILAR

KAPAR® Sarı Yapışkan Tuzak
Sarı Yapışkan Tuzak Nedir, Ne işe Yarar?

 

Anasonda yaprak bitleri ( Hyadaphis foeniculi ve Aphis fabae (Kom. Aphididae)
Anthonomus grandis Boheman

Armutpsillidi (Cacopsylla pyri L.Hom.Psyllidae

Biber galsineği (Asphondylia capsici (Diptera, Cecidomyiidae)
Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae (Homoptera. Aphididae))
Havuç sineği (Gül psillası) ( Psila rosae F. Dipt. Psilidae )
Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L. Dip.Tephritidae )
Lahana sineği ( Delia radicum. Diptera.Anthomyiidae )
Mısır kök kurdu (Corn Rootworm Diabrotica spp. (Coleoptera: Chrysomelidae)
Mısır Kurdu , Darı kurdu, Mısır-Darı kurdu, Avrupa mısırdeleni (Ostrinia nubilalis, Lep.,Pyralidae)
Nergis soğan sinekleri ( Eumerus narcissi ve Merodon eques (Diptera. Syrphidae)
Nohut sineği (Liriomyza cicerina. Diptera.Agromyzidae )
Pamuk yaprakbiti ( Aphis gossypii. Homoptera. Aphididae)
Pamukta çiçek thripsi ( Frankliniella intonsa Try. Thysonoptera.Thripidae)
Pamukta Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci (Homoptera. Aleyrodidae)
Pamukta Tütün Tripsi (Thrips tabaci (Thysonoptera.Thripidae)
Pamukta yaprakpireleri ( Empoasca decipiens ve Asymmetrasca decedens (Hom.,Cicadellidae)
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum, (Homoptera, Aleyrodidae)
Soğan sineği (Delia antiqua. Diptera.Anthomyiidae )
Soyada Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci Genn. Homoptera.Aleyrodidae)
Soyada Tütün Thripsi (Thrips tabaci. Thysonoptera. Thripidae)
Susamda Pamuk yaprakbiti ( Aphis gossypii. Homoptera. Aphididae)
Şekerpancarı Yaprakpiresi (Circulifer tenellus (Homoptera: Cicadellidae))
Şerbetçiotunda yaprakbiti (Phorodon humuli .Homoptera. Aphididae)
Tohum sineği (Hylemia platura (Delia platura). Diptera.Anthomyiidae )
Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri (Homoptera.Aleyrodidae)
Tütün beyazsineği ( Bemisia tabaci Genn. Homoptera.Aleyrodidae)
Tütün Tripsi (Thrips tabaci. (Thysonoptera. Thripidae)
Tütünde şeftali yaprakbiti (Myzus persicae (Homoptera. Aphididae)
Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae. (Diptera.Anthomyiidae)
Yaprak pireleri (Leafhoper (Empoasca fabae [Harris]). Hom.Cicadellidae)
Yaprakbitleri ( Aphis spp.(Homoptera ; Aphididae)

Yeşilkurt, Domates yeşilkurdu, Pamuk yeşilkurdu (Helicoverpa (Heliothis) armigera,Lep. Noctuidae

Zeytin Sineği (Bactrocera oleae (Dip.Tephritidae )